Závislost

Něco o závislosti , o moci závislosti

Lidé trpící těžkými formami závislosti, kteří berou heroin, píchají si kokain, pervitin, pijí alkohol a další drogy, které existují. Tito lidé trpí, umírají relativně mladí. Umírají na HIV, umírají na žloutenku C, předávkování, infekce mozku, srdeční chlopně, páteře a páchají sebevraždy.

Když se na ně díváme je nám smutno.

Nic nezaznamenává následky nešťastnějšího života tak, jako lidské tělo. Protože tyto lidé ztratili všechno. Přišli o své zdraví, krásu, zuby, majetek, o lidské vztahy a nakonec i o život.

A přesto nedokážou  zastavit jejich závislost, nic je nedokáže vzdát se své závislosti.

Jejich závislost je velmi silná a otázkou je PROČ ? Proč to dělají?

Tito lidé se nebojí smrti, ale bojí se života.

Pokud chcete porozumět závislosti, nemůžete hledat, co je na ní špatné, ale co tím lidem dává, co je pro ně přínosem.

Hledáte to, co člověk ze závislosti získává.  Dostávají něco, co by jinak neměli.

Závislí získávají úlevu od bolesti, klid, bezstarostný život, život v oblacích, ale jenom na krátkou dobu.

Zeptejte se, proč jím tyto vlastnosti v životě chybí? Co se jím stalo ?

Pokud se podíváme na drogy, heroin, kokain, pervitin.... všechny potlačují bolest.

A tak skutečná otázka závislosti nespočívá v tom ,,proč závislost?,, ale v tom ,, proč ta bolest?,,

Jedni to berou, aby zapomněli na něco, co je tíží. Nebo, aby na pár hodin  zapomněli  kdo jsou, vymanit se ze své kůže, uniknout ze své vlastní mysli.

Někteří neberou drogy, ale unikají jinou závislosti, jako je hraní automatů, nakupování, přejídaní, pití alkoholu, sex, internetové hry.... a nedokážou  přestat. Začnou lhát, jako každý závislý člověk. Začnou utíkat před sebou samým.

Závislost je chování, které poskytuje dočasnou úlevu a potěšení. Dlouhodobě ubližuje, má negativní důsledky a  nemůžete s tím přestat navzdory všem těmto dopadům.

Existuje mnoho různých  závislosti a to je prázdnota uvnitř v nás a mnozí  z nás se jí snaží zaplnit zvenčí.

Pokud chcete zjistit, proč lidé trpí, musíte se podívat na jejich život.

Třeba byly traumatizovaní, zneužívaní, zanedbávaní, ponižování, opuštění a neustále emočně zraňování. Proto ta bolest. Všechno se zaznamenalo v mozku. Prostředí, ve kterém vyrůstali, stres, hrůza a deprese naších matek a vše ovlivnilo jejích mozek.

Když prožíváme nadšení , radost, vylučuje se chemická látka  ,,DOPAMIN ,, která povzbuzuje motivaci. Bez ,,dopaminu,, nemáme žádnou motivaci.

Když si závislý člověk vezme kokain, nebo jinou  drogu, jeho mozek dostane dopaminovou dávku. A co se stane s jeho mozkem? Zapomene na vše co ho tíži a na pár hodin je spokojený a šťastný.

Člověk, který vyzkouší nějakou drogu, je náchylný vytvořit si závislost.

Podobně, jako jídlo, televize, není návyková a přesto jsou na něm někteří lidé závislí.

Proč tedy je tá náchylnost?

V našem mozku se chemický vážou endorfiny, jsou to přirozené látky, podobné morfinu, které tiší bolest a jsou zodpovědné za vše prožité.

Jinými slovy, závislost těchto drog kokain, heroin, pervitin....funguje tak, že působí na endorfinový systém.

A proto se ptám? Co se stalo tímto lidem, že potřebují tyto chemické látky zvenčí?

Stalo se jím to, že v jejím životě se jím něčeho nedostalo.

Tento nedostatek vplývá na nesprávné vyvíjení mozku a jejích mozek je náchylný k závislostem, když se dostanou k drogám. Prostřednictvím nich zažívají pocit normálnosti, úlevy od bolesti, únik od  reality, prožívají lásku, radost, nadšení, vřele objetí.

Títo lidé trpí a pociťují prázdnotu a vsugeruji si, že je tento svět nechce.

Mnoho lidí zase trpí třeba vsugerováním, že jsou zbyteční, že jich nikdo nechce, začnou být závislí na práci.  Chtějí dokázat a vyrovnat se s tím, že když budou hodně pracovat, lidé je budou aspoň potřebovat.

Znamená to, že většinu času tráví v práci, jsou pohlcování hledáním zbytečné aktivity a soustavným přejídáním se, čtením na internetu pomlouvačné články a neúspěchy jiných. Dokazuji si , jak je jejich život bohatý a jak jsou maximálně dokonalí. Nechtějí si přiznat, že život jich nenaplňuje, ale pouze prázdnotu uvnitř. Každý člověk ji zaplňuje jinak. Táto prázdnota je vždy spojená s tím, co jsme v životě nedostali, nebo se nám nepovedlo.

A tak se díváme na drogově závislého a ptáme se, jak si můžeš takhle ubližovat?

Ale podívejme se, co dělají i ostatní, jak ničí ovzduší, přírodu, oceány a tím zabíjejí nás.

Která závislost je pak horší? Která způsobuje větší škodu?

A přesto odsuzujeme závislého na drogách. Jsi horší než my.

Je, ale mnoho lidí, kteří páchají sebevraždy, berou drogy, jenom kůly lidem závislým na moci, bohatství a zisku.

Chtějí se udělat většími, mocnějšími a ničí život spoustu lidem, okrádá je, týra je , zneužívá........

Tito lidé, touží po moci, jsou závislí na bohatství, jsou silně zakomplexovaní, trpí nejistotou a méněcenností. Moc, si chtějí dosáhnout za  každou cenu. Moc potřebují, aby se mohli sami se sebou cítit dobře. Protože moc a závislost na moci je vždy výsledkem zaplnit vnitřní prázdnotu zvenčí.

Tito lidé nemají bez moci, žádnou vnitřní identitu.

Skutečnými příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti.