Zastav se a zamysli.

Každá myšlenka o niž uvažujeme vytváří naši budoucnost.

Uvažovaní o přáních je vlastně jejich uskutečňování.

Naše životy jsou výsledkem toho, čemu věříme.

Většina lidí cítí, že nejsou dost dobří, že něco neudělali správně, že nikdy nebudou dokonalí a rozhodně nebudou milování.

Vycházíme-li z takové pozice, je velmi obtížné vytvářet pro sebe opravdu něco dobrého.

Jedna z duševních příčin je odpor a zášť k něčemu co vyvolává nemoc. Hluboká zášť, která je velmi silná, nakonec doslova užírá tělo.

Musíš zaujmout pozitivní postoj, dělat věci, kterými si se nikdy nezabýval.

Nejdůležitější je odpustit všem, co si myslíme, že nám v životě ublížili. Zamysleme se, proč  nám ubližovali? měli nějaké problémy? V jakém prostředí žili?.......že si ani neuvědomovali, že nám ubližují.

Když to pochopíme ,,proč?,, a odpustíme jim, uzdravíme se a pochopíme jak žít.

Dodá nám to sílu a silnou víru. A máte-li silnou víru, dokážete cokoli.

V těle člověka existuje síla, je to síla vesmíru, která je uvnitř v našem těle a proti ní žádná pozemská síla nic nezmůže.

Musíme své tělo milovat, láskou odpouštím a zbavuji se všeho z minulosti.

Táto zajímavá věc se stává těm, kdo pochopí a skutečně příjme pozitivní způsob myšlení.

Mysli-li někdo svým srdcem a není necitlivý, vytváří se u něho rovnováha hormonů a normalizuje se váš srdeční tep, dostáváte se do srdeční frekvence.

Vdechujeme-li sílu emoce do naši myšlenky, naplňujeme tuto myšlenku životem.

A obě energie se setkávají v jediném centru a to je SRDCE.

Odpuštění sobě a druhým mě osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpověď na každý problém.

Odpuštění je ,, Dar ,, který dáváme sami sobě.

ODPOUŠTÍM A OSVOBOZUJI SE.

Když se necítíme dost šťastní, je nutné najít příčinu, i když je to kdokoli či cokoli.

Vzít si pero a papír a zapsat si jméno osoby nebo situaci a zeptat se ,,čím to je, že o vás přemýšlím, že vás používám jako výmluvu?

Proč jste příčinou, která mi nedovolí být sám sebou.

Co pak prožíváte, je podmíněné štěstí.

Jakmile to odhalíte a zaměříte své myšlenky nato, kdo vlastně jste.....dosažené štěstí bude snadné.

Kdykoliv máte nějaký konflikt ve vztahu, měli by jste být vy tou osobou, která je ochotná odpustit.

Všechny spory by měli skončit láskou.

Odpouštím a osvobozuji se!

Naučit se mít rád sám sebe.

Není důležité, co o vás říkají druzí. Záleží na tom, jak se cítíte vy.

Musíte se začít chovat k sobě s určitou dávkou respektu. Má to velký význam!

Protože to, co v životě uděláte, to se vám taký vrací.

Nejrychlejší cesta k tomu, aby jste se měli rádi, je hledat všude kolem sebe věci, které byste ocenili, pochválili, potěšili se s nimi.

V tom okamžiku jste ve vibračním souladu s láskou k sobě.

Zásoby lásky jsou nevyčerpatelné.

Prožívám každý okamžik jako dobrý a vím, že moje budoucnost je jasná a radostná.

Cesta změny je celoživotní proces.

Jak půjdete dál po této cestě, uvidíte jeden zázrak za druhým.

Pokud si budete pořád říkat, jsem se sebou spokojen, jsem šťastný...pak i život bude s vámi zacházet jinak.

Protože budete vysílat pozitivní vibrace a ty se budou k vám vracet.

A potom to začne!

Žádné meze nejsou. Chcete-li někomu pomoci, musíte zářit. Být majákem na kopci.

Čím jste vděčnější, tím víc dostáváte toho, za co můžete být vděčný.

ŽIVOT JE JEDNODUCHÝ, SLOŽITÝM SI HO DĚLÁME SAMI.

Ale nemusí takový být, stačí jenom uskutečnit věci, nad kterými přemýšlíme.

Když jenom váháme, dostane se vám zmatených výsledku. Vždy musíme mít jasno a jít za tím.

Když moc chceme, dokážeme to uskutečnit i když si myslíme , že je to nemožné.

KAŽDÝ SÁM SI ZODPOVEDÁ ZA SVŮJ ŽIVOT.

Každá zkušenost je úspěch. Zasloužím si to nejlepší a přijímám to.

Jsem zdravý a dokonalý.

Vyjadřuji vděčnost za všechno dobro ve svém životě.

Nesmíme dopustit, aby měl někdo nad námi nadvládu, aby nás ponižoval, protože pak naše sebevědomí prudce klesne.

Chce to přinutit se k zamyšlení, relaxaci, meditaci a vnuknutí té správné cesty, kterou se máme vydat.

Překonávaní pochybností o sobě je jednou z podstatných věcí. Nestačí mít jen pozitivní myšlenky. Musíte se držet rady, kterou nakonec získáte.

Někteří mají dojem jakoby jejích modlitby byly ignorovány. Vesmír nám nabízí dětské krůčky a to vždy jen jeden, dostaneme krok A, B, potom C....a tak se dostáváme tam, kam směřujeme.

Je důležité se zbavit věcí, pocitů, myšlenek, o kterých jsme přesvědčení, že  nám nejsou v životě prospěšné. Nebo jsou dobrým věcem v životě na překážku.

Je úlevné je nechat a říct: už tomu nechci věřit. A učinit vědomé rozhodnutí. Vnímáme hluboký pocit úlevy z poznání, že karty padají tak, jak měli dopadnout. A vy jste schopní zvládnout vše, i když se stane cokoli.

Tam někde začíná uzdravování.

Držte se vašeho pocitu, buď mám z něčeho dobrý pocit nebo nemám. Držte se svého vnitřního JÁ.

Jsem ochotný se změnit!

To, co si myslíte a v co věříte, je to co se pro vás uskuteční.

Vaše myšlenky vytvářejí váš život.

Když se budu mít rád, dosáhnu OBROVSKÝCH ZMĚN. O tom nelze pochybovat.

KAŽDÝ MŮŽE MÍT ÚSPĚCH, KDYŽ SI UVĚDOMÍ SÍLU, KTERÁ V NĚM JE.