Souvislosti mezi námi a přírodou

IMG_0191

Každý člověk, který si vytvoří svoji zahradu, jistě příjme s povděkem fakt, že do ní vědomě či nevědomě přenáší své duševní a duchovní obsahy. Člověk se může nechat svou zahradou moudře vést. Taková zahrada doslova září a každý, kolem jdoucí, se musí zastavit a obdivovat tu krásu. Je to radostné poselství, které jsme vytvořili i pro druhé. Pohledem  na krásně upravené záhony, se dokážeme zbavit i negativních myšlenek. Z toho jednoho kousku půdy si lze udělat životní cestu.

Dívat se do zahrady, kterou jste vytvořili, znamená hledět do své duše. Stáváme se tvůrci  zahrady, která nás může svým uspořádáním léčit a harmonizovat. Je to živý organismus , o který se musíme starat a pečovat. Dalším důležitým krokem k hlubšímu kontaktu s rostlinami je jejich pozorování. Jak rostou, kde a co zrovna vyrostlo na místě, kde žijeme. Možná pro své zdraví potřebujeme zrovna to, co nám roste pod nosem a díváme se na to den co den.

Rytmickým a pravidelným okopáváním si připomeneme plynoucí čas. Klidná práce na zahradě a vztah k rostlinám zanechá příznivou stopu ve vaši duši. Naučili jsme se proměňovat skrze Zemi a pracovat na svém osudu. Když ale na vlastní kůži okusíte, jak vám může být obyčejně a dobře na lavičce v zahradě, při práci se zemí nebo chození bosí po trávě, pocítíte duševní úlevu.

Jako lidstvo máme za sebou stovky tisíc let zkušenosti se sběrem bylin a lovem zvířat. Nastala velká změna pro naše vědomí, které nás v minulosti v práci se zvířaty a s půdou hluboko ukotvovalo. Žili jsme od mládí v pohybu při práci na poli, hrabaní sena, chování domácího zvířectva. Lidské vědomí bylo v neustálém kontaktu s počasím, se střídáním dne a noci a ročních dob. Tím se člověk vyvíjí zcela jinak než v naší městské civilizaci. Lidi dříve více prožívali mystiku a přírodní síly. Když se vyséval len, ženy musely mít sukně stejně modré, jako jsou lněná kvítka. Skákaly do výšky, aby len narostl pořádně velký. Při sázení zelí nosily hospodyňky zástěry smotané mezi nohami, aby byly hlávky pevné a cibule se sázela ve vzteku, aby byla náležitě ostrá a pálivá.

Dnešní době jsme zvyklí obracet se ke strojům, aby proměnu učinily za nás. Chybí nám hlubší stav meditace, soustředění, abychom naslouchali svému nitru. Ničíme si tak nejcennější spojení s živou Matkou Zemí. Začala moderní doba založená na umělých a chemických hnojivech. Postupy techniky začaly jít proti přírodě.

Každá rostlina na této planetě je na nějakou nemoc. Důležitým faktorem rostliny je slunce, které je jejím srdcem a zdrojem tepla. Chlorofylová tělíska v zelené krvi rostlin mají své zrcadlení v červených krvinkách v lidském těle. Červená a zelená barva jsou tedy ve vzájemném propojení. Budete-li se dívat dlouho do červené barvy, sítnice vytvoří protější barvu, a to zelenou a naopak. Rostliny nám pomáhají rozpomenout se na  naši lidskost a schopnost být dobrým člověkem. Máme s nimi tolik společného! S květinami a celou přírodou tvoříme smysluplný celek. Rostliny navíc  vydávají kyslík. Kyslík, bez kterého člověk nemůže žít, ale rostliny bez nás žít můžou.

Denní rytmy souvisejí se Sluncem a také je můžeme poznat třeba podle ptačího zpěvu. Každý ptačí druh má vlastní cítění rytmu a zpívají si své písničky v jinou hodinu. V rostlinném světě můžeme pozorovat denní rytmy na otevírání a zavírání květů. V 18. století s oblibou vysazovali tzv. květinové hodiny, na nichž lidé pozorovali otevírání a zavírání kalichů a s přesností mohli určit čas. Rostliny přesně vědí, která je roční doba a v jakém čase se nacházejí, kde na obloze stojí Měsíc a Slunce.

Květinové hodiny :

v  7 hodin se otevírá  - jestřábník chlupáček, mléč rolní, plevel okoličnatý...

v  8 hodin se otevírá - hvozdík, pampeliška...

v 10 hodin se otevírá - denivka žlutá, kosmatec křišťálový...

v 11 hodin se otevírá - škarda ukousnutá

ve 12 hodin se zavírá - plevel okoličnatý

ve 13 hodin se zavírá - plícník lékařský, 

ve 14 hodin se zavírá - měsíček lékařský, 

v 15 hodin se zavírá - jestřábník myší ouško, 

v 16 hodin se zavírá - posed dvoudomý

v 17 hodin se otevírá - nocenka zahradní

v 18 hodin se zavírá - leknín bílý, šťavel kyselý

v 18 hodin se otevírá - pupalka dvouletá

v 19 hodin se zavírá - mák setý

To by mohla být inspirace, při zakládání zahrad.

Dorůstající Měsíc - je pro nás i rostliny silou, která stoupá vzhůru spolu s mízou a šťávami rostlin. Naše tělo i rostliny všechno více zadržují. Posiluje se tvorba listů, květů a plodů.  Sázíme veškeré rostliny a přesazujeme, odvodňujeme tělo, opravujeme studny, sázíme jednoleté rostliny, vše , co roste nad zemí. Očkujeme, roubujeme, sekáme trávu, sešlapáváme kompost.

Couvající Měsíc - znamená, že všechny šťávy rostlin klesají dolů ke kořenům a posiluje se tvorba kořene. Ze zeleniny sázíme vše, co se rodí v zemi. Při této fázi půda dobře přijímá vodu a hnojivo. Sázíme dvouleté rostliny, trvalky, keře, stromy, kořenovou zeleninu a zakládáme kompost.

Úplněk - je fáze, kdy Měsíc stojí přímo proti Slunci, které ho osvětluje k Zemi. Úplněk symbolizuje naplnění, také přitahuje neklid, nespavost a bolesti hlavy. Sbíráme byliny, protože mají největší účinnost.

Kromě pevných tvarů mají rostliny ještě jemno hmotné tělo-duši. Stejně živé jsou  rostliny. Rostliny jsou inteligentními bytosti, které mají schopnost zvyšovat naše vědomí na úroveň, kde může dojít i k uzdravení. Takový proces zvládají léčivé rostliny.

Příroda je zkrátka navenek obráceným člověkem. Zde platí, když chceme léčit, musíme porozumět přírodě. Proto dobrý léčitel musel být jistě v minulém životě výborný zemědělec nebo sedlák. Možná začneme tušit tajuplné souvislosti mezi námi a přírodou. Možná si všimneme místa, kde bylo loni hodně hmyzu a my si pomysleli ,,kdyby tu tak příští rok nebyl,,. A on tam příští rok opravdu není. Zamýšlíme se nad těmito až magickými změnami mezi námi a přírodou. Poznáváme sami sebe, tajemství našeho bytí a smysl našeho života.

Proto, by měl dobrý léčitel chápat přírodu, jako rytmickou soustavu zemského organismu. Duše rostlin je připoutaná semenem k zemi, kam do hloubí země zapouští své kořeny. Květy a listy se zvedají nahoru ke slunci. Schopnost pohybovat se na úrovni dvou světů činí z rostliny vhodný zdroj léčivých látek. Důležitým faktorem rostliny je slunce, které je jejím srdcem.