Semínko k úspěchu i ke zdraví

 

 

 

 

 

 

Každé semínko, které sázíte, má v sobě ohromný objem kosmické informace. Velikost a přesnost této informace nelze srovnat s žádným informačním objemem, jež obsahují výtvory lidské ruky. Pomocí této informace zná semínko na zlomek vteřiny přesně čas, kdy má ožít, prorůst, jaké šťávy má brát ze země, jak používat záření kosmických těles – Slunce, Měsíce, hvězd, v co vyrůst a jaké přinést plody. Tyto  rostliny a plody mohou účinně zápasit s jakoukoliv nemocí lidského organizmu a čelit jí. Semínko o ní ale už musí vědět, aby v průběhu svého růstu nasytilo potřebným poměrem látek pro léčení konkrétního člověka, jeho konkrétní nemoci nebo několika nemocí, pokud již existují nebo k nimž má jedinec předpoklady.

Aby semínko okurky, rajčete  nebo jakékoliv léčivé  rostliny vypěstované na pozemku mělo takovou informaci, je zapotřebí následující.

Před vysetím je třeba vzít nenamočené semínko nebo několik semínek do úst a držet je nejméně sedm minut. Myslete a přejte si,  po čem toužíte, čeho by jste chtěli dosáhnou v životě.  Nebo, co by jste chtěli změnit na sobě. Přejte si a žádejte.  Pak je položte mezi dlaně, podržet asi třicet vteřin a stát při tom bosýma nohama na tom pozemku, kde se budou sázet. Potom otevřít dlaně, donést je k ústům a vydechnout na semena vzduch z plic. Držte dlaně otevřené třicet vteřin na slunci. Tak semínko, ohřáté dechem člověka, získá o něm veškeré informace.

Všechny planety mu v tom pomohou.

Pak je třeba semínko zasadit do země. V žádném případě by se neměla ihned zalévat vodou, aby se neztratily informace o člověku obsažené ve slinách. Zalévání je možné až po uplynutí tří dnů po zasetí. Jednotlivé druhy zeleniny by se měly sázet v příznivé dny ( to již víme v lunárním kalendáři.) Včasnější sázení bez zalévání není tak škodlivé, jako pozdější vysazování. Kolem této rostliny by se neměl plít všechen plevel. Z nejrůznějších druhů je třeba ponechat alespoň jeden. Nějaký plevel lze také ostříhat. Toto semínko do sebe nasává informaci o člověku a v průběhu růstu plodu bude maximálně odebírat z kosmu a země potřebnou energii přesně pro toho konkrétního člověka. Všechen plevel by se neměl trhat proto, že také má své předurčení. Chrání rostlinu před nemocí, dává jí dostatečnou informaci. Po dobu pěstování je zapotřebí komunikovat s rostlinou, alespoň jednou za dobu jejího růstu, nejlépe v úplňku, přijít a dotknout se jí.

Semínka takhle vypěstované a užívané člověkem, který je vypěstoval, jsou schopné vyléčit ho z absolutně všech nemocí, výrazně přibrzdit stárnutí organizmu, zbavit špatných zvyků, mnohokrát zvětšit rozumové schopnosti, dát duševní klid. Plody mají nejefektivnější účinek, když jsou použité nejpozději do tří dnů po sklizení. Plody vypěstované tímto způsobem se nebudou lišit od jiných stejného druhu.

Při vysazování sazenic by se ve vykopané jamce mělo vlastníma rukama a prsty bosých nohou udusat půdu a plivnout do jamky. Z pocených nohou člověka vycházejí látky (podle nás toxiny) obsahující informaci o nemocích organizmu. Táto informace přejde do sazenice. Ony ji předají plodům, které budou schopné zápasit s nemocí. Nejdůležitější je nasytit kousek přírody, která tě obklopuje, informací o sobě. Jen tehdy bude účinek a vůbec zajištění života pro tvůj organizmus, než účinek plodů vypěstovaných běžným způsobem.

Existuje hlavní lékař – tvůj organizmus.

Ten ví, jakou a kdy bylinu použít, jak se stravovat a dýchat. Je schopen odvrátit onemocnění, dříve než se objeví jeho vnější příznaky. Vztahy navázané s rostlinami tě budou uzdravovat a opatrovat.

   www.darbylin.cz                                                                                                                                                                                                                                         

 
TOPlist